Affärsidé

  • Den är väldigt enkel då vi ska förse våra kunder med kvalificerad medarbetare inom svensk industri.
  • Vi arbetar inom segmenten bygg, anläggning, drift & underhåll med både bemanning & rekrytering av olika yrkeskategorier.
  • Våra anställda är kompetenta, servicenriktade och med ett engagemang för både kunden och dess projekt.
  • JobForce ska och är en helhetsleverantör till alla våra kunder.