Entreprenad

JobForce erbjudande till kunder

  • Montage av utfackningsväggar och innerväggar.
  • Montage av dörrar, fönster, lister samt kök.

JobForce är ett företag med flera års samlad erfarenhet och kompetens inom olika segment av byggindustrin. Vi utför utförandeentreprenader enligt AB-U 07/AB 04 till en fast kostnad.

  • Vi arbetar mot totalentreprenörer som är intresserade av att avyttra delar av sitt projekt, där vi går in och gör en utförandeentreprenad.
  • Vår personal är korrekt utbildad och innehar dom certifikat och intyg som krävs för projektet ska utföras korrekt och säkert.

JobForce erbjuder entreprenad samt byggbemanning för företag.